:::::: »   AKTUÁLNĚ NEMÁM KŘEPELKY K PRODEJI.   « ::::::

Ratimor parafínové bloky 250 g

78,00 Kč Včetně DPH

Katalogové číslo: 00122 Kategorie:

Popis produktu

Ratimor Parafinové bloky jsou rodenticid s aktivní látkou bromadiolon, která je kvůli svému širokému spektru použití a vysoké odolnosti mimořádně oblíbené u profesionálních deratizérů škůdců. Obsahuje vosk (parafin), který umožňuje odolnost bloků vůči vlhkosti, extrémním teplotním výkyvům, bezprostřednímu slunečnímu světlu, apod. pro většinu rodenticidů nevýhodné okolnosti, takže je vhodný na použití venku, v kanalizaci, ve velmi vlhkých prostorách, apod.

Zvláštní otvor v návnadě umožňuje ještě dodatečné využití výrobku jako součást pasti na myši, nebo potkany, jako návnada na provázku, atd. Zpožděné působení bloků umožňuje, aby velký počet škůdců v blízkosti už polklo parafinové bloky než uhynou ti, kteří se první zahryzli do bloků. Tak nevystraší jiné potkany, nebo myši od užití rodenticidu. Forma bloků a četné hrany umožňují používání také pro účely monitoringu (kontroly nad velikostí populace).

Bromadiolon zabraňuje tvorbě protrombinu v krvi, což způsobuje vnitřní a vnější krvácení a úhyn hlodavce. Ratimor měkká návnada začne působit brzy po požití. Smrt jednotlivých členů nezpůsobí odpor vůči návnadě u živých hlodavců. Myši a potkani, kteří se otráví, třebaže jednou samotnou dávkou mají pocit dušení a spěchají k otevřenému prostoru. Ratimor měkká návnada je účinná také proti hlodavsům, kteří jsou odolní na varfarin a jiné antikoagulanty první generace. Akce deratizace s Ratimor parafinovými bloky trvá od 7 do 10 dní.

Přednosti:

 1. Velká účinnost kvůli zpožděnému působení
 2. Obsahuje látku Bitrex, proto je pro člověka a domácí zvířata příjemná návnada
 3. Vhodný jak pro amatérské tak pro profesionální použití
 4. Aktivní látka bromadiolon má nejširší spektrum působení
 5. Rodenticid ve formě parafinových bloků
 6. Výborná odolnost na vlhkost a různorodé vlivy počasí
 7. Velmi stálý za náročných podmínek (sluneční světlo, teplotní výkyvy, vlhkost)
 8. Vhodný pro sklepy, kanalizaci a okolí domu
 9. Mnohoúhelné bloky nabízí více možností na hryzání
 10. Otvor v návnadě umožňuje více možností použití
 11. Bloky se během hryzání rozpadnou na malé kousíčky, které škůdci ještě lépe polknou
 12. Dodané atraktanty přilákají hlodavce

Návod na použití:

Ratimor parafinové bloky umísťujeme v místech, kde se pohybují myši a potkani, a tam, kde se zdržují také lidé a jiná zvířata zakryjeme starými deskami, nebo starými cihlami. Ratimor parafinové bloky používáme jako rodenticid ve skladech při zpracování zamědělských produktů, v halách s potravou, nebo na živočišných farmách, a to na likvidaci myší a potkanů:- na domácí myši (Mus musculus) v množství 20-30 g na 5 m, v případě nadměrného výskytu na 2 m

– na černé potkany (Rattus rattus) a šedivé potkany (Rattus norvegicus) 150 – 180 g na 10 m, a v případě nadměrného výskytu na 5 m.

Počet použití není omezeno. Návnady připravíme každých 14 dni do té doby, dokud se jih nikdo nedotkne. Spotřebovanou návnadu je nutno nahrazovat do té doby, dokud myši a potkani zcela nevyhynou. Uhynulá zvířata odstraníme. Při umísťování návnad je nutno dávat pozor, aby nedošlo ke znečištění vod (umísťujeme minimálně 20 m od vod). Návnadu používáme v souladu s návodem na použití. Návnady nesmí být přístupné dětem a teplokrevným zvířatům.

Návnady uchovávejte v uzavřeném prostoru, který není určen ke skladování potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Uchovávejte je v originálním balení a nepřístupné dětem. Chraňte je před teplem, světlem a vlhkostí.

Uživatel musí odevzdat prázdný obal, zbytky nepoužitého prostředku, nebo prostředku, kterému vypršela lhůta použitelnosti příslušnému sběrnému dvoru, nebo odstraňovači nebezpečných odpadů. Musí se zacházet v souladu s předpisy o životním prostředí, které upravují oblast zacházení s nebezpečnými odpady a zacházení s obaly a odpadními obaly.

KVŮLI OCHRANĚ ZDRAVÍ LIDÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DODRŽUJTE NÁVODY NA POUŽITÍ, KTERÉ JSOU PŘILOŽENY K VÝROBKU A NA SAMOTNÉM BEZPEČNOSTNÍM LISTU.