:::::: »   Křepelky a křepelčí vejce neprodávám  « ::::::

Líhnutí křepelek

K líhnutí používám italskou plně automatickou líheň MG 140/200 s kapacitou 825 ks křepelčích vajec. Tato líheň umožňuje svoji konstrukcí postupně přidávat k líhnutí čerstvá vejce. Je rozdělená na 4 patra po 165 kusech a 5-té patro je dolíheň. Při dobré líhnivosti a případných ztrátách je reálné odchovávat asi 100 křepelek týdně, což pro mou potřebu plně dostačuje.


Popis líhnutí:

Prvním krokem je zajištění vajíček, které jsou vhodné pro líhnutí. Nejlepší jsou vlastní, ale občas pro obměnu krve je potřeba si vzájemně vypomoci a koupit nebo vyměnit vejce s jinými chovateli. Vajíčka musí splňovat tato kritéria:

  • Mají být čisté z čistého prostředí
  • Jejich tvar má být standardní, bez deformací
  • Skořápka vajec musí být pevná, nesmí být prasklé, nebo jinak poškozené

Nevyhovující vejce vyřazuji.

Nevhodné násadové vejce křepelky japonské.

Druhý krok je správné uskladnění. Správné uskladnění je velmi důležité. Před vložením do líhně je skladuji maximálně 7-dní ve sklepní místnosti se 16-18 C.

 

Důležité je zajistit jejich obrácení. K tomuto účelu používám automatický obraceč vajec s redukcí pro křepelčí vejce.

Před vložením vajec do líhně ji důkladně vyčistím a vydezinfikuji. Před vložením vajec zapnu líheň a nechám ji nahřát na požadovanou teplotu. Vajíčka si značím, abych věděl, z jaké chovné skupiny se v jakých procentech vylíhlo. Takto po zjištění líhnivosti řeším případné nedostatky v chovných skupinách a vyřazuji neplodné kohouty. Podařilo se mi docílit až 95 % oplozenost. Z každého líhnutí si vedu evidenci, abych mohl porovnávat výsledky a řešit případný neúspěch.

Vložení vajec do líhně:

  • Po vložení vajec do líhně si zapíši potřebné údaje. Datum, hodinu, původ vajec, teplotu a vlhkost v líhni, předpokládaný termín líhnutí, plánovaný termín přesunu vajec s horních automaticky se otáčecích pater do dolíhně.
  • Do líhně napouštím automaticky destilovanou vodu přes systém nádržky s plovákem. Toto však nestačí, proto přidávám ještě další misky s vodou. Prakticky se mi osvědčilo mít téměř celé dno pokryto vodou a regulovat vlhkost větracími otvory.
  • Líhnu při teplotě 100 F ( 37,8 °C ) a relativní vlhkosti 50-60%. Během líhnutí je větší výkyv teploty  nepřípustný. Pod 28 C se embria nevyvíjejí a odumřou, nad 42 C se zase vajíčka  uvaří. I příliš velká vlhkost může působit problémy, ale při trvalé nízké vlhkosti, od suchého vzduchu embria odumřou. Během líhnutí je důležité i větrání. To je zajištěno dvěmi nastálo otevřenými průduchy a dvěmi průduchy s šíbrem, které si reguluji ručně dle potřeby. Ke konci líhnutí  stříkám vejce v dolíhni rozprašovačem a to velice intenzivně.

Prosvěcování vajec

Vejce prosvěcuji pouze 7 den a vyřazuji neoplozená vejce. Při prosvětlování vytáhnu jedno patro vajec na stůl a snažím se prosvítit co nejvíce vajec během cca 3-5 minut. Jednotlivá vejce musím z líhně vytáhnout a prosvítit v ruce. K prosvěcování používám jednodiodovou svítilnu. Jde o vysoce kvalitní diodu, kterou používají mimo jiné i kosmonauti. Ze standardní prosvětlovačky vajec používám jen gumový nástavec. V oplozeném vejci vidím zřetelné krevní žilky a zárodek. Naopak neoplozené vejce je pro prosvícení jakoby průhledné.

Při prosvícení v pozdějších dnech se mi již nedaří nic užitečného vypozorovat. Pouze v jednom případě, kdy jsem zakoupil násadová vejce od chovatele a při líhnutí se proklubalo jen asi 20 % křepelek jsem vejce 17-tý den znova prosvítil a vyřadil cca 70 % zřetelně nevyvinutých. Zbývající se stejně neměla sílu proklubat.

Zkoušel jsem i test na vodě, ale ve větším množství je to časově náročné a ostatní vejce v otevřené líhni by prochladly. Koupě přístroje, který měří tepovou frekvenci plodu se mi zdá pro moji potřebu zbytečná.

Oplozené vejce po 7 dnech v líhni.
Oplozené slepičí vejce po 7 dnech v líhni.

 

Křepelky se mi líhnou postupně od 15 do 19 dne. Nejvíce se jich líhne 16-17 den. Po vylíhnutí, je nechám v líhni řádně osušit a nejpozději do 24 hodin je přenáším do předem nachystaných prostor, kde je teplota a vlhkost stejná  jako v líhni. Více informací viz. menu ODCHOV KŘEPELEK.


Křepelka se začíná proklubávat
Vysušené křepelky odnáším v kbelíku z líhně do odchovny